متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی­ارشد مدیریت بازرگانی (M.A)

گرایش بازاریابی بین الملل

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های بین المللی صادرات

تابستان - 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه                                       

چکیده 1

مقدمه2

فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه 5
 • بیان مساله 5
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7
 • اهداف کلی پژوهش 8
 • سوال اصلی پژوهش 8
 • فرضیه های پژوهش 8
 • روش پژوهش 9
 • جامعه آماری پژوهش 9
  • روش گردآوری اطلاعات 9
  • روش تجزیه و تحلیل­های آماری 10
   • آمار توصیفی 10
   • آمار استنباطی 10
  • مدل مفهومی پژوهش 11
  • جنبه نوآوری پژوهش 12
  • تعاریف واژه­ها و اصطلاح­ها 12

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه15

2-2- تاریخچه­ی برگزاری نمایشگاه در ایران15

2-3- ابتدایی­ترین شکل نمایشگاه­ها17

2-4- ابتدایی­ترین شکل نمایشگاه­ها18

2-5- تعریف نمایشگاه20

2-6- فلسفه برپایی نمایشگاه ها22

2-7- اهداف نمایشگاه­ها23

2-7-1- اهداف مسئولان و دست اندرکاران24

2-7-2- اهداف تولیدکننده26

2-7-3- اهداف بازدیدکننده27

2-8- انواع نمایشگاه­ها28

2-8-1- نمایشگاه عمومی29

2-8-2- نمایشگاه­های تخصصی30

2-8-3- نمایشگاه اختصاصی32

2-8-4- نمایشگاه­های اکسپو32

2-8-5- نمایشگاه عرضه مستقیم کالا33

2-8-6- نمایشگاه­های مجازی34

2-9- مراحل شرکت در نمایشگاه34

2-10- هزینه شرکت در نمایشگاه37

2-11- موفقیت در نمایشگاه38

2-12- عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های بین المللی40

2-12-1- برنامه ریزی امور نمایشگاهی40

2-12-3- مکان برپایی نمایشگاه51

2-12-4- معماری سالن نمایشگاه54

2-12-5- طراحی مناسب غرفه در نمایشگاه57

2-12-6- نقش کارکنان غرفه نمایشگاه68

2-12-7- سالن­های کنفرانس72

2-12-8- پارکینگ و رستوران استاندارد72

2-12-9- اطلاع­رسانی73

2-12-10- بیمه نمایشگاه­ها74

2-12-11- قواعد گمرگی75

2-12-12- محل اقامت خارجیان75

2-12-13- تاسیسات بهداشتی و ایمنی76

2-12-14- استفاده از فناوری77

2-13- نتایج برگزاری نمایشگاه78

2-14- آثار فرهنگی نمایشگاه87

2-15- پیشینه تحقیق90

2-15-1- پیشینه داخلی90

2-15-2- پیشینه خارجی91

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 97

3-2- روش پژوهش 98

3-3- جامعه­ آماری98

3-4- نمونه و روش نمونه­­گیری 99

3-5- فرضیه های تحقیق 99

3-7- روش گردآوری اطلاعات 101

3-6- مدل مفهومی پژوهش100

3-7-1- روش کتابخانه­ای 101

3-7-2- روش میدانی 101

3-8- ابزارگردآوری اطلاعات 101

3-9- روایی پرسشنامه 102

3-10- پایایی پرسشنامه 103

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 105

3-11-1- آمار توصیفی105

3-11-2- آمار استنباطی105

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 107

4-2- توصیف داده ها 108

4-2-1- جنسیت 108

4-2-2- سن 109

4-2-3- سطح تحصیلات 110

4-2-4- سابقه خدمت 111

4-3- آمار استنباطی112

4-3-1- نتایج توصیفی113

4-3-1-1- درصد پاسخگویی به گویه های پرسشنامه113

4-3-1-2- میانگین و انحراف معیار ابعاد پرسشنامه و خرده مقیاس­ها124

4-3-2 نتایج استنباطی 128

4-4- بررسی نقش متغیرهای توصیفی در ارزیابی متغیرهای اصلی پژوهش (نتایج آزمون کروسکال والیس)135

4-5- نتایج آزمون فرضیه ها141

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 142

5-2- نتایج توصیفی پژوهش 144

5-3- نتایج استنباطی پژوهش145

5-4- تحلیل مدل مفهومی تحقیق147

5-5- نقش متغیر های توصیفی در ارزیابی متغیرهای اصلی پژوهش147

5-6- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین148

5-7- پیشنهادهای مبتنی بر یافته­های پژوهش148

5-8- پیشنهاد به محقق­های  آینده 149

5-9- محدودیت های پژوهش 149

پیوست­ها

پیوست 1 – پرسشنامه152

پیوست 2 – خروجی نرم افزار SPSS 163

منابع و مأخذ

منابع فارسی 203

منابع لاتین 208

چکیده انگلیسی 210

چکیده

نمایشگاه­های بین­المللی بعنوان یکی از مجاری و کانال­های معرفی کالاهای تولید شده و انتقال تکنولوژی در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار هستند توجه به موفقیت نمایشگاه­ها علی­الخصوص نمایشگاه­های تخصصی بین­المللی که حدود 95 درصد کل نمایشگاه­ها را در بر می­گیرد، می­تواند نقش بسیار موثری را در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد. از آنجا که هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های تخصصی بین­المللی صادراتی می­باشد، ابتدا با توجه به اهداف برگزاری نمایشگاه­های بین­المللی و با جمع آوری نظرات خبرگان، اندیشمندان و صاحب نظران امر نمایشگاهی و از طریق پرسشنامه خبره، به شناسایی عوامل موثر اقدام گردید و سپس در ادامه با توزیع 300 عدد پرسشنامه اصلی در جامعه آماری و جمع­آوری آن و استفاده از روش تحلیل عاملی و بهره­گیری از به تعیین عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه­های بین­المللی پرداخته شد و با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و نتایج ذیل به دست آمد. بین مدیریت و هدایت عملکردی نیروها و تبلیغات حرفه­ای، بین شفاف سازی برای مشارکت کنندگان ، نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی، بین شرایط حاکم بر جامعه و مشارکت همه عوامل درگیر در نمایشگاه و بین توجه به زمان و مکان برگزاری نمایشگاه و موفقیت نمایشگاه­های بین المللی ارتباط معناداری وجود دارد. و همچنین مدل مفهومی تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تأیید قرار گرفت.

کلید واژه های پژوهش: موفقیت نمایشگاه، زمان و مکان برگزاری نمایشگاه، تبلیغات حرفه­ای، بین مدیریت و هدایت عملکردی نیروها

مقدمه

نمایشگاه­ها ابزارگفتگوهای چند منظوره است که امکان حصول و نیل به اهداف ارتباطی به منظورتوسعه فعالیت­ها را فراهم می آورد .امروزه کارشناسان و صاحب نظران عرصه های اقتصادی در بررسی و تحلیل موضوع­های مربوط به توسعه، به ویژه صادرات غیرنفتی بر این باورند که رونق صادرات در افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزآوری، ایجاد اشتغال و در نهایت رهایی از وابستگی اقتصاد نفت بسیار تاثیرگذار بوده است و می بایست مورد حمایت نیز قرار گیرد . بر این اساس برای نیل به چنین اهدافی، نباید از ابزار کارآمدی چون نمایشگاههای بین المللی غفلت ورزید.

امروزه نمایشگاه­ها نقش بسیار مهمی را در بازاریابی بین المللی بازی می کنند ، زیرا امکان مقایسه سریع میان کالاهای تولید شده را در یک مکان فراهم می سازد . حضور در نمایشگاه موثرترین وسیله برای ارتباط با بهره بردار تولید و شناساندن کالاها ی تولیدی، صادراتی، خدماتی و یافتن بازارهای جدید میباشد.

در قرن بیست و یکم اکثر کشورها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه بیشترین کوشش خود را در جهت توسعه صادرات به کار می گیرند تا بتوانند حداقل نیازهای ارزی خود را تامین نمایند از آنجا که دولت مردان ایران برنامه اقتصاد بدون نفت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده­اند ضرورت تجدید نظر در مسایل اقتصادی به ویژه برگزاری نمایشگاه­ها که از ابزارهای مهم، با هدف شناسایی بازارهای هدف و نفوذ در آنها می­باشد، بیش از پیش اجتناب ناپذیر شده است . مسئله مهمی که دیر زمانی است به فراموشی سپرده شده است و برگزاری نمایشگاههای موفق که متضمن رسیدن

به موارد ذیل است در نظر گرفته نمی شود.

 • افزایش توان صادراتی
 • آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با دیدگاهها و انتظارات خریداران خارجی
 • افزایش آگاهی و اطلاعات خریداران خارجی از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی
 • افزایش اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از شرایط بازارهای خارجی
 • شناسایی کشورهای رقیب و بازارهای هدف
 • مقدمه

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه، نیازمند پیروی از الگوهای مناسب توسعه اقتصادی می­باشد. تجربه کشورها، علی­الخصوص شرق آسیا، بیانگر این موضوع است که این کشورها از الگوی توسعه صادرات به نحو درست بهره­برداری کرده­اند تا به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یافته­اند. برای کشور ما که اقتصاد آن همواره به لحاظ کسب درآمدهای ارزی به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است و با توجه به نوسانات قیمت نفت در دو برنامه گذشته و میزان ذخایر نفتی و توانایی صدور آن برای کشور، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی جهت تأمین ارز مورد نیاز کشور یعنی صنایع داخلی را تشویق به تولید کالاهای وارداتی و صدور دیگر کالاها به کشورها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هر آنچه که بتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند می­بایست مدنظر سیاستگذاران، برنامه­ریزان و فعالان اقتصادی قرار گیرد. یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به صادرات و انجام فعالیت موثر در تبلیغات و بازاریابی کالاها و خدمات، نمایشگاه­ها می­باشند. با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی و بازرگانی از موثرترین نمایشگاه­ها در توسعه صادرات غیرنفتی، برگزاری نمایشگاه­های تخصصی (صادراتی) بین­المللی است که این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر موفقیت آن می­پردازد.

 • بیان مسئله پژوهش

در سال­های اخیر صادرات غیرنفتی واژه­ای متداول در ایران و سایر کشورهای صادرکننده نفت(به ویژه کشورهای خاورمیانه) است. تا چندی پیش این کشورها، صادراتی جز نفت و گاز نداشتند و همواره در معرض این انتقاد بودند که اقتصادشان تک محصولی بوده و درآمدشان با تغییر قیمت در نوسان است. (زیرک،معصومه، اثرات اجرای اصل 44قانون اساسی و نقش چشم­انداز 20 ساله و برنامه چهارم در توسعه صادرات غیر نفتی، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، مهر 1387) تجربه  نشان داده که آن دسته از کشورهایی که دارای اقتصاد تک محصولی و عمدتاً وابسته به نفت هستند؛  نه تنها مسیر توسعه را طی نخواهند نمود بلکه در مواجهه با طوفانهای اقتصادی دچار بحران خواهند شد.  براین اساس، از جمله راههای رشد اقتصادی و دست­یابی به بازارهای جهانی، کاستن از میزان وابستگی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و توسعه صادرات غیر نفتی می­باشد.(سلطانی، الیزابت، شیدا خیراندیش، صادرات غیر نفتی در استان فارس بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تعیین مزیت نسبی محصولات استان، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، مهر 1387،ص415) برای جهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی، ضرورت دارد از تمامی ابزارهای نفوذ در بازارهای جهانی و منطقه­ای به نحو مطلوب و متناسب بهره­برداری شود. یکی از ابزارهای بسیار کارآمد نمایشگاه می­باشد که می­تواند ارتباط مستقیمی بین عرضه­کننده و متقاضی کالا و در نهایت مبادله کالاها و خدمات را میسر سازد. فعالیت­های نمایشگاهی موجبات پویایی سایر بخش­های اقتصادی نیز می­شود، به طوری که بهره­گیری از روش­ها و تکنیک­های علمی مبتنی بر برنامه­ریزی هدفمند و جامع در فرایند برپایی و استفاده از نتایج نمایشگاه­ها می­تواند نوید بخش رونق اقتصادی باشد. این گونه نمایشگاه­ها از دیدگاه صادرات صنعتی و خدمات مناسب­ترین فرصت­ها را برای تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان مهیا می­سازد تا از طریق توانمندی­های خود به مشتریان بالقوه، افزایش فروش و در نتیجه ارتقای سطح فعالیت اقتصادی خود را رقم زنند(علوی،1383) (علوی،سید محمد رضا، مقدمه­ای بر صنعت نمایشگاهی، شرکت نمایشگاه­های بین المللی،1383). حال این مسئله در ذهن ما به وجود می­آید که آیا نمایشگاه­ها می­توانند به عنوان یک ابزار بازاریابی موجبات توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی درآمدهای ارزی به صادرات نفتی را ایجاد کنند یا نه؟و چه عواملی بر موفقیت هر چه بهتر نمایشگاه ها اثر دارند؟

 • اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش

اهداف پژوهش

 

 

 

اینجا فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده برای دانلود متن کامل به سایت منبع مراجعه نمایید :

اینجا فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده برای دانلود متن کامل به سایت منبع مراجعه نمایید :